Dự án nổi bật

20
Năm kinh nghiệm
>1.000
dự án FDI
20
Khu Công Nghiệp
4.713
ha đất công nghiệp
$17 Tỷ
vốn FDI
300.000
Việc làm
917
ha đất đô thị
30
Quốc gia & Vùng lãnh thổ
25
huân chương và cờ thi đua

Đối tác chiến lược